Implantologia
oferta / Implantologia

IMPLANT DENTYSTYCZNY – jest odpowiednikiem korzenia zęba, osadzony jest w kości żuchwy lub szczęki i stanowi filar dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza całkowita. Implant dentystyczny jako jedyne rozwiązanie w stomatologii nie maskuje braku zębowego, ale odtwarza prawidłowo funkcjonujący i świetnie wyglądający nowy ząb. Implanty wykonane są z tytanu, który jest metalem obojętnym dla organizmu i nie ma wpływu na zdrowie. Jest to materiał całkowicie biozgodny, a co za tym idzie organizm uznaje go za swoją integralną część. Implanty stomatologiczne są produkowane w różnych kształtach, wielkościach i mogą mieć różnie modyfikowaną powierzchnię. Wszczepienie implantu (część chirurgiczna) polega na wprowadzeniu go w taki sposób aby kość szczęki odbudowała się szczelnie wokół niego. Proces ten nazywa się “osteointegracją” i pozwala na stabilne i mocne utrzymanie nowego zęba.

KORONY
Implanty zębowe zakładane są w celu uzupełnienia ubytków w naturalnym uzębieniu pacjenta. Implant zębowy najczęściej wykonany jest z tytanu i ma wielkość naturalnego korzenia zęba. Na jego podstawie mocuje się sztuczny ząb, czyli koronę. Koronę zakłada się także w celu zabezpieczenia słabego zęba przed złamaniem, naprawy złamanego zęba, umocowania mostu czy pokrycia zęba po leczeniu kanałowym. Implant wstawiany jest do luki między zębowej a następnie na nim mocowana jest korona. Pojedyncza odbudowa wymaga specjalnej ośmiokątnej śruby, która wkręcona do wnętrza implantu będzie uniemożliwiała swobodny obrót nowego zęba. Korona jest trwale przykręcona maleńką śrubką do implantu, od wewnętrznej, niewidocznej strony lub cementowana jak korona na własnym zębie. W zależności od stosowanych systemów wykonujemy różne, odpowiednio dobrane, sposoby mocowania nadbudowy protetycznej na implantach.

MOSTY
Most implantologiczny stosowany jest gdy potrzebna jest odbudowa kilku zębów, wykonujemy wtedy kilku-punktową niezależną implantację i na niej opieramy pojedyncze brakujące zęby. Typowy most składa się z koron protetycznych osadzonych na implantach, połączonych przęsłem lub przęsłami (zębami sztucznymi) zastępującymi brakujące zęby. Most może być podparty na jednym lub kilku implantach, jak również na zębach własnych pacjenta. Zastosowanie konkretnego rozwiązania uzależnione jest od indywidualnej sytuacji każdego Pacjenta. Należy pamiętać, że mosty protetyczne są rozwiązaniami stałymi, na trwałe mocowanymi w jamie ustnej. W przypadku bezzębia najczęściej wykonujemy most na 6-8 wszczepach. Mogą być one wykonywane z ceramiki lub kompozytu na podbudowie tytanowej, stali, złota lub cyrkonu.

PROTEZY CAŁKOWITE
Protezy używane są w celu uzupełnienia częściowych lub całkowitych braków zębowych w jamie ustnej. W przypadku całkowitego bezzębia, najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie tradycyjnych protez akrylowych. Ze względu na dużo słabsze utrzymanie tych protez w jamie ustnej, siły żucia, jakie są generowane w trakcie spożywania pokarmów są dużo większe a same protezy wpływają negatywnie na dziąsła powodując z czasem ich zanik, co z kolei prowadzi do zmniejszenia ich stabilności. Alternatywnym rodzajem są protezy całkowite na implantach, których wstawienie polega na wszczepieniu kilku implantów zębowych w żuchwie i szczęce, a następnie zamocowaniu protezy za pomocą specjalnych zatrzasków. Jest to bardzo proste rozwiązanie znacząco zwiększające stabilność protez i podnoszące komfort ich używania. Najczęściej umieszcza się 4 implanty w szczęce i 2 w żuchwie. Po umieszczeniu implantów i ich wygojeniu zakłada się specjalne łączniki funkcjonujące jak zatrzaski – łączące implanty z protezą. Rozwiązanie to oprócz zwiększenia stabilności protezy stabilizuje również utrzymanie kości dookoła umieszczonych implantów, a pacjenci nadal mogą wyjmować protezy gdy jest taka potrzeba.

ŁĄCZNIKI INDYWIDUALNE
Pomiędzy koroną protetyczną a implantem występuje łącznik implantologiczny, który gwarantuje stabilność i estetykę wykonanej korony lub mostu. Obecnie najbardziej estetycznymi i dopasowanymi łącznikami implantologicznymi są łączniki indywidualne robione w technice komputerowej z tlenku cyrkonu. Indywidualnie projektowane łączniki pozwalają na stosowanie rozwiązań zarówno cementowanych jak i przykręcanych we wszystkich najważniejszych systemach implantologicznych. Za pomocą oprogramowania 3Shape, stosowanego w pracowni, każdy łącznik jest projektowany indywidualnie na podstawie ostatecznego kształtu zęba. Następnie łączniki indywidualne frezowane są za pomocą urządzenia Cad/Cam dzięki czemu uzyskujemy wyjątkową precyzje ich wykonania. Łączniki wykonywane są głównie z tytanu, bądź na specjalne życzenie lekarza z cyrkonu. Wykonujemy również łączniki hybrydowe, które są połączeniem stopki tytanowej z łącznikiem cyrkonowym.

W naszej ofercie
posiadamy

  • Terminowość i precyzja w wykonywaniu prac
  • Wykonujemy implantologię indywidualną
  • Prace wykonywane w technologii Cad/Cam
  • Indywidualne podejście do pacjenta

Sprawdź ofertę

-->